• lumambayan.jpg

Welcome to Barangay Lumambayan Official Website!

 

 

 

VISION

 

Sa taong 2017 ang pamayanan at ang barangay Lumambayan ay isang barangay na umuunlad sa pagsulong ng kaunlaran sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga proyekto na pangkabuhayan at pangkaunlaran, para ang mga tao, higit ang mga walang hanapbuhay at mababa ang kita ay magkaroon ng pagkakakitaan o dagdag kita.

 

 

MISSION

Isang Pamayanang nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan at may pananalig at takot sa Diyos tungo sa isang tahimik, mapayapa at maunlad na pamayanan.

 

 

GOALS AND OBJECTIVES

 

·        Magkaroon ng magandang proyektong panghanapbuhay para sa mga mamamayan.

·        Maging isang barangay na tahimik, mapayapa at may pagkakaisa ang bawat mamamayan.

·        Magkaroon ng mga tapat sa tungkuling mga opisyales, at may takot sa Diyos.

      ·   Maging isang huwarang Barangay sa larangan ng Kaunlaran.

Login Form